נדיר ביותר דרשת המקובל הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל

נדיר ביותר דרשת המקובל הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל