הרב יניב עשורי שליט"א – מוסדות יודעי בינה סיפור בביטחון ב- ה'